Föreläsning:

Den Moderna Vetenskapen om Mental Hälsa

Bli av med ditt REAKTIVA SINNE

lev ditt liv som CLEAR

Auditering är terapin som beskrivs i boken, en auditör definieras som ”en som lyssnar”, från latinets audire, vilket betyder ”att höra eller lyssna”.

Deltag i

DIANETIK- SEMINARIET

dianetik

Vårt helgseminarium (lör-sön) innehåller många demonstrationer och filmen Hur man använder Dianetik, som i detalj beskriver varje aspekt av Dianetikens teori och metod. Tack vare detta kommer du att veta exakt hur man gör för att snabbt komma igång med metoden.

Du kommer själv att få auditering och du kommer att auditera en annan person och vid varje steg på vägen finns det utbildade Dianetik-specialister till hands som hjälper dig och besvarar dina frågor.

Emma efter seminariet: