För att förbättra ditt liv,
behöver du förändra
din syn på livet. din syn på relationer. din synd på arbete. din syn på människor. din syn på dig själv.

En inställning till livet och allt vad det innefattar är avgörande för personliga lycka. Detta är ingen positivt-tänkande bok utan den ger dig fundamentala sanningar och kunskap om den moderna människans och den moderna människans utmaningar såsom, relationer, lycka, personlig integritet, negativa personlighetstyper. Allt du behöver för att leva ett mer innehållsrikt och lyckligare liv.

Boken innehåller grundläggande sanningar om livet som du kan tillämpa direkt i ditt liv.

Mest publicerade verk av en författare (1,084) L. Ron Hubbard.

En global kraft för förändring

Boken är översatt på 50 språk och har förändrat miljontals människors inställning till livet

Boken innehåller:

 • Är det möjligt att vara lycklig?
 • Personlig integritet
 • Människans sökande efter sin andlighet
 • Vår strävan efter odödlighet
 • Livets åtta drivkrafter
 • Beståndsdelarna i förståelse
 • Hur man handskas med förvirring
 • Relationer
 • Hur man lever med barn
 • Vad är storhet?
 • Två regler för ett lyckligt liv
 • Antisociala och sociala personligheter
 • Orsaken till konflikter
 • Ärlighet och etik
 • Min filosofi – Författarens egen berättelse

Ordpris: 240 kr

Beställ nu för 150 kr

Boken innehåller grundläggande svar som ger dig kontroll över din tillvaro, sanningar du kan vända dig till om och om igen. I varje del av den här boken finner du sanningar som beskriver tillstånd i ditt liv, och exakta sätt att förbättra dem.

Fri frakt i hela Sverige  |  Skickas inom 24 timmar