Framåtskridande:
200
1. Gör du tanklösa anmärkningar eller beskyllningar som du senare ångrar?
2. När andra blir nervösa eller irriterade, förblir du då någorlunda samlad?
3. Bläddrar du igenom tågtidtabeller, telefonkataloger eller ordböcker enbart för nöjes skull?
4. När du ombeds fatta ett beslut, influeras du av ditt gillande eller ogillande av den personen det gäller?
5. Ämnar du ha två eller färre barn i din familj, även om din hälsa och inkomst tillåter fler?
6. Får du ibland muskelryckningar, när det inte finns någon logisk anledning till det?
7. Skulle du föredra att vara i en ställning där du inte hade ansvaret att fatta beslut?
8. Anser andra att dina handlingar är oförutsägbara?
9. Anser du att mer pengar bör användas till social trygghet?
10. Intresserar andra människor dig väldigt mycket?
11. Är din röst monoton snarare än skiftande?
12. Låter du vanligtvis någon annan inleda ett samtal?
13. Blir du lätt intresserad av andra människors samtal?
14. Skulle tanken på att tillfoga villebråd, små djur eller fisk smärta avhålla dig från att jaga eller fiska?
15. Uppträder du ofta impulsivt?
16. Talar du långsamt?
17. Är du vanligtvis uppmärksam på att du måste vara rädd om din hälsa?
18. När något oväntat inträffar, får du då muskelryckningar?
19. Är du i normala fall hänsynsfull i dina krav på dina anställda, släktingar eller elever?
20. Anser du att du kan göra en korrekt ögonblicksbedömning?
21. Bekymrar tidigare misslyckanden dig fortfarande?
22. Händer det att du är extra aktiv under perioder som varar flera dagar?
23. Blir du förargad över andras försök att tala om för dig vad du ska göra?
24. Är det vanligtvis svårt för dig att erkänna och ta skulden för någonting?
25. Har du hellre en liten krets av nära vänner än ett stort antal personer som du är flyktigt bekant med?
26. Är ditt liv en ständig kamp för att överleva?
27. Sjunger eller visslar du ofta bara för nöjes skull?
28. Anses du varmhjärtad av dina vänner?
29. Skulle du hellre ge order än att ta emot order?
30. Tycker du om att berätta "senaste nytt" dina kamrater och kolleger?
31. Skulle du kunna samtycka till "sträng disciplin"?
32. Skulle tanken på att börja om på nytt, helt och hållet, vålla dig mycket bekymmer?
33. Strävar du efter att få andra att skratta och le?
34. Finner du det lätt att uttrycka dina känslor?
35. Avstår du från att klaga när den andra personen är sen till ett avtalat möte?
36. Anser andra ibland att du är en "glädjedödare"?
37. Anser du att det finns andra människor som är definitivt ovänliga emot dig och motarbetar dig?
38. Skulle du hålla med om att du hade fel bara för att "slippa bråk"?
39. Finns det endast ett fåtal människor som du verkligen tycker om?
40. Är du sällan lycklig, utom när du har en speciell anledning till det?
41. Pratar du med många personer på en tillställning?
42. Vidtar du rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra olyckor?
43. Blir du nervös när du skall tala inför människor?
44. Om du i en affär såg en vara som uppenbarligen hade prismärkts för lågt av misstag, skulle du då försöka få den för det priset?
45. Tycker du ofta att folk tittar på dig eller talar om dig bakom din rygg?
46. Brukar du "alltid i råka i trubbel"?
47. Finns det något särskilt som du avskyr eller är rädd för?
48. Vill du hellre vara en åskådare sportsammanhang än att aktivt deltaga?
49. Finner du det lätt att vara opartisk?
50. Har du ett bestämt mönster av artigt uppförande inför andra familjemedlemmar?
51. Kan du "få fart" på en tillställning?
52. Skulle du "köpa på kredit" och hoppas kunna klara avbetalningarna?
53. Får du en efterreaktion när något oväntat, som en olycka eller annan upprörande händelse, har inträffat?
54. Tänker du på det bästa för alla berörda snarare än på egen personlig vinning?
55. När du lyssnar på ett föredrag, får du då ibland intryck av att talaren uteslutande syftar på dig?
56. Är det sällan som "ljud i omgivningen" stör din koncentration?
57. Håller du dig vanligtvis à jour med dagens händelser?
58. Kan du med tillförsikt planera och arbeta mot att genomföra någonting som ligger ett halvår fram i tiden?
59. Anser du att det moderna systemet med öppna anstalter är dömt att misslyckas?
60. Tenderar du att vara slarvig?
61. Får du någonsin en "drömlik" känsla inför livet, då allt verkar overkligt?
62. Hämtar du dig snabbt från dåliga nyheter?
63. När du kritiserar, försöker du då samtidigt uppmuntra?
64. Anses du normalt vara känslokall?
65. Är dina åsikter inte tillräckligt viktiga att tala om för andra?
66. Är du så självsäker att du ibland går andra på nerverna?
67. Håller du "noga koll på" egna ägodelar som du har lånat ut till vänner?
68. Finner du nöje i aktiviteter som du själv har valt att ägna dig åt?
69. Har känslofull musik en påtaglig inverkan på dig?
70. Fördömer du en person fullständigt därför att han i något avseende är din rival eller motståndare?
71. Händer det ofta att du "sitter och grunnar" över död, sjukdom, smärta och sorg?
72. Väcker tanken på att mista din värdighet oro hos dig?
73. Samlar du alltid på saker som är "bra att ha"?
74. Skulle du kritisera fel och peka ut bristerna någon annans karaktär eller arbete?
75. Uppskattar du öppet vackra saker?
76. Ger du ibland bort saker strängt taget inte tillhör dig?
77. Hälsar du hjärtligt på andra människor?
78. Funderar du ofta över tidigare missöden och motgångar?
79. Anses du ibland vara dynamisk i dina handlingar eller åsikter?
80. Tar du emot kritik lätt och utan att ta illa upp?
81. Är det oftast så att bakgrundsljud inte bekommer dig något när du försöker vila?
82. Blir du lätt avundsjuk?
83. Har du en tendens att skjuta upp på saker och sedan upptäcka att det är för sent?
84. Rättar du dig hellre efter andras önskningar, snarare än att försöka få din egen vilja igenom?
85. Finner du det lätt att få dig själv att komma igång med ett projekt?
86. Biter du på naglarna eller tuggar på pennor?
87. "Spär du på" dina känslor bara för att skapa en effekt?
88. Om ditt land invaderade ett annat land, skulle du då känna sympati för vapenvägrare i det landet?
89. Finns det någonting beträffande dig själv som du är känslig för eller som gör dig stingslig?
90. Av dina intressen eller aktiviteter, är det ett fåtal som du själv har valt att ägna dig åt?
91. Får du någonsin en enstaka tanke som hänger kvar i dagar?
92. Äter du långsamt?
93. Kan du ha en stabiliserande inverkan när andra blir grips av panik?
94. Skulle du stanna och ta reda på om en person behövde hjälp, även om han eller hon inte direkt hade bad dig om det?
95. Är du partisk till förmån för din egen skola eller klubb, ditt universitet eller lag osv.?
96. Betalar du dina skulder och håller dina löften när så är möjligt?
97. Sover du gott?
98. Skulle du använda kroppsaga på ett tioårs barn om det vägrade lyda dig?
99. Föredrar du att välja en passiv roll i en klubb eller organisation som du tillhör?
100. Är du logisk och vetenskaplig i ditt sätt att tänka?
101. Har dagens ungdom bättre förutsättningar jämfört hur det var för en generation sedan?
102. Kastar du bort saker bara för att upptäcka att du behöver dem?
103. Skulle du lätt ge upp något du föresatt dig om det vållade dig en hel del besvär?
104. Är det bara ett fåtal saker som du blir entusiastisk över?
105. Är det sällan som du ser misstänksamt på andras handlingar?
106. Undrar du ibland om någon verkligen bryr sig om dig?
107. Tackar du nej till ansvar därför att du tvivlar på din förmåga att gå iland med det?
108. Känner du dig ibland tvungen att upprepa någon intressant sak eller "godbit" för andra?
109. När du har giltig orsak att klaga, tenderar du då att överdriva ditt missnöje?
110. Är ditt ansiktsuttryck skiftande snarare än orörligt?
111. Måste du i regel försvara eller underbygga en åsikt när den väl har yttrats?
112. Beundrar du öppet och uppriktigt skönhet hos andra människor?
113. Skulle det krävas en kraftansträngning från din sida för att överväga självmord?
114. Anser du att du har en energisk inställning till livet?
115. Skulle en meningsskiljaktighet påverka ditt förhållande till en annan person, allmänt sett?
116. Är det sällan ett mindre misslyckande från din sida besvärar dig?
117. Tycker du ibland att du pratar för mycket?
118. Ler du mycket?
119. Är du lätt att göra till lags?
120. När du stöter på direkt motstånd, skulle du ändå försöka få din vilja igenom snarare än att ge upp?
121. Förutsatt att avståndet inte var för stort, skulle du ändå föredra att åka framför att gå?
122. Blir du någonsin störd av vindens ljud eller "knäppningar i väggarna"?
123. Färgas din åsikt av din utbildning, erfarenhet eller ditt yrke?
124. Gör du ofta taktlösa misstag?
125. Är du misstänksam mot personer ber att få långa pengar av dig?
126. Låter du dina beslut influeras av personliga intressen?
127. Kan du bli eld och lågor över "småsaker"?
128. Handlar du ofta mot bättre vetande?
129. Är du för åtskillnad på grund av hudfärg och klasstillhörighet?
130. Är du medveten om några vanemässiga kroppsrörelser hos dig själv, som till exempel att dra i håret, näsan, öronen eller dylikt?
131. Kan du snabbt anpassa dig till och utnyttja nya förhållanden och situationer, även om de är besvärliga?
132. Får en del ljud det att "isa i tänderna" på dig?
133. Kan du se saker från någon annans synpunkt, när du så önskar?
134. Går du till sängs när du vill, snarare än ett bestämt klockslag?
135. Gör andras "små svagheter" dig otålig?
136. Irriterar barn dig?
137. Är du mindre pratsam än dina kamrater eller kolleger?
138. Utför du vanligtvis uppgifter snabbt och systematiskt?
139. Skulle du hellre hjälpa en medresenär än att överlämna det åt dem som är i tjänst?
140. När du röstar, röstar du då konsekvent på samma parti snarare än att studera tvistefrågorna och kandidaterna?
141. Dröjer du dig i minnet kvar vid tidigare sjukdomar eller smärtsamma upplevelser?
142. Känner du dig mycket illa till mods i oordnad miljö?
143.  Kritiserar du vanligen en film eller föreställning som du ser eller en bok du läser?
144. När du berättar någon lustig händelse, kan du då lätt härma dialekten eller sättet att uppträda i den ursprungliga händelsen?
145. När det gäller ämnen som du inte är expert på, är dina egna idéer tillräckligt viktiga för att meddela andra?
146. Tenderar du att städa upp en oordning i någon annans hushåll?
147. Kan du lätt acceptera ett nederlag utan att behöva "svälja förtreten"?
148. Känner du dig ofta nedstämd?
149. Känner du dig någonsin illa till mods när du är tillsammans med barn?
150. Blir du frustrerad av att inte kunna göra någonting, snarare än att finna en ersättningsaktivitet eller annan metod?
151. Är du ibland helt omöjligt för dig att "ryckas med av stämningen"?
152. Är det sällan som du utrycker ditt missnöje?
153. Arbetar du i "spurter", dvs. är du relativt overksam och sedan våldsamt aktiv i en eller två dagar?
154. Är du besvärad av det antal ofullbordade saker du har på gång?
155. Trivs människor i ditt sällskap?
156. Kan du låta någon avsluta "två sista orden" i ett korsord utan att lägga dig i?
157. Beaktar du vanligtvis de bästa sidorna hos människor och talar bara sällan förringande dem?
158. Har du lätt för att skratta eller le?
159. Är du tydlig och bestämd i röst och uppträdande?
160. Är det bara mot nära vänner som du uppträder hjärtligt, om du gör det alls?
161. Är dina intressen och kunskapsområden så viktiga så det blir föga tid över något annat?
162. Skulle du vilja starta med något nytt i området där du bor?
163. Skulle du göra vad som behövdes för att döda ett djur för att få slut på dess lidande?
164. Är det lätt för dig att koppla av?
165. Sörjer du föga över tidigare motgångar och misslyckanden?
166. Skapar tanken på rädsla eller ängslan en kroppslig reaktion hos dig?
167. Kan du lita på ditt omdöme i en känsloladdad situation?
168. Skulle någon annan kunna anse att du verkligen är aktiv?
169. Tycker du det är svårt att komma igång med en uppgift som behöver göras?
170. Är du emot systemet med villkorlig dom för brottslingar?
171. Lägger du ned mycket tid på att oroa dig i onödan?
172. Har du svårt att förstå hur det kommer sig att den andra personen i en meningsskiljaktighet inte kan se din sida av saken och på så vis hålla med dig?
173. Klarar du vardagslivets problemen tämligen väl?
174. Är du vanligtvis sanningsenlig mot andra?
175. Skulle du snarare "vänta på att något ska hända" än att själv få det att ske?
176. Spenderar du för mycket i förhållande till din inkomst?
177. Kan du ta en "beräknad risk" utan alltför mycket oro?
178. Om du var inblandad i en lätt bilolycka, skulle du verkligen gör dig besväret att se till att eventuella skador som du vållat gottgjordes?
179. "Hunsar" andra med dig?
180. Är du överseende mot dina vänner i situationer där du kanske skulle döma andra hårdare?
181. Grubblar du ofta över din egen underlägsenhet?
182. Kritiserar människor dig inför andra?
183. Blir du generad över en hjärtlig hälsning som en kyss, kram eller dunk i ryggen, om det sker öppet, inför andra människor?
184. Händer det ofta att du inte gör något som du vill göra, på grund av andra personers önskemål?
185. Är du ibland övertygad om riktigheten i dina åsikter när det gäller något ämne, fastän du inte är expert?
186. Finner du dig ofta i situationer där du försöker "göra allting på en gång"?
187. Tycks dina bekanta ha högre uppfattning om din kompetens än du själv?
188. Är tanken på döden, eller t.o.m. påminnelser om döden, motbjudande för dig?
189. Efter att ordnat upp ett mellanhavande, fortsätter du att känna dig sur ett tag?
190. Är du vänlig i röst, hållning och uttryckssätt?
191. Förefaller livet ganska vagt och overkligt?
192. Känner du dig ofta upprörd över krigsoffers och politiska flyktingars öden?
193. Vänder sig människor till dig för att få hjälp och råd i personliga frågor, även om du bara känner dem ytligt?
194. Om du förlorar en sak, tänker du då: "Det måste vara någon måste har stulit eller förlagt den"?
195. Om du trodde att någon var misstänksam mot dig och ditt handlande, skulle du ta upp det med vederbörande hellre än att låta honom eller henne reda ut det själv?
196. Tycker du ibland att du har åldern emot dig (för ung eller för gammal)?
197. Finns det perioder då du är dyster och nedstämd utan någon synbar anledning?
198. Knorrar du mycket över förhållanden som du måste ställs inför i livet?
199. Tenderar du att dölja dina känslor?
200. Anser du att du har många tillgivna vänner?

PRIVACY NOTICE

(Last amended 6 July 2023)

The present website is managed and controlled by Church of Scientology Malmö, hereafter referred to as the Church of Scientology.

The contact details of the Church of Scientology are provided on our Legal Notice.

This Privacy Policy also does not apply to websites of other entities, not related to Scientology, to which links may be provided. The Church of Scientology is not in any way responsible for the contents of such other websites.

The terms and conditions set out in this Privacy Notice apply in conjunction with the more detailed Church of Scientology Privacy Policies. The full texts of these policies are still in preparation. When they are finalized, a link to them will be provided here.

Our Commitment

The Church of Scientology is committed to respecting and ensuring the privacy of all the users of this website. We will be transparent about the purposes for which we collect data, including personal data, and about the kinds of data we collect and how we use them.

Your Consent

By using this website, you consent to the terms of this Privacy Notice and the Privacy Policies. The Church of Scientology may change the terms of this Notice and these Policies from time to time. If such changes are made, we will promptly place notices on all the websites so that you can be aware of those changes.

Your continued use of this and other Church of Scientology-managed websites subsequent to such notified changes will mean that you accept those changes, and will be on the terms of this Privacy Notice and those Privacy Policies, as amended from time to time.

What types of information do we collect and store?

Personal information

You can access most of the pages on the website without telling us who you are and without revealing any personal information.

We do not collect personal information (such as your name, address, phone number or e-mail address, or other personal details) on the website unless you choose to provide them. For example, where you express an interest in joining or donating to one of our organizations, subscribe to our email updates, or buy a book or CD or DVD, we will often provide you with an online form that you can fill in and submit online. In all these cases, we will inform you of the purpose of the form (unless that is obvious) and provide you with options as concerns the uses of the data (see below: "Your Rights: Right to object"). We only collect personal information that is relevant and adequate and not excessive for the purposes in question.

Non-personal, aggregate data; the use of "cookies" and of Google Analytics

General

Our web servers create anonymous logs during user visits to the website, which are used by us to create aggregate statistics, for example about when the website is accessed, the pages which refer visitors to the website, the type of web browsers visitors use and which pages are viewed. These statistics help us understand how the website is used and provide us with valuable information for improving it in the future. In this, we use both our own "cookies" and a special tool, Google Analytics, as described below.

Use of cookies

A cookie is a text-only piece of information that a website transfers to your computer's hard disk so that the website can remember who you are. A cookie will normally contain the name of the Internet domain from which the cookie has come, the "lifetime" of the cookie, and a value, usually a randomly generated unique number.

We use cookies and collect IP addresses (an IP address is a number that can uniquely identify a specific computer or other network device on the internet). We use our own analysis software to look at IP addresses and cookies for the purpose of enhancing your user experience. This information is not used to develop a personal profile of you.

Users have the opportunity to set their devices to accept all cookies, to notify them when a cookie is issued, or not to receive cookies at any time. To prevent the download of cookies, or otherwise control how cookies are used on your computer, please read the help information supplied with your Internet browser software or go to: http://www.allaboutcookies.org. However please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website.

Google Analytics

Our website also uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies" to help the website analyze how users use the site (as described above). The information generated by the Google Analytics cookie about your use of the website (including a truncated IP address: see below) will be transmitted to and stored by Google on servers which, like ours, are in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators such as us, and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf.

As explained above, you may refuse the use of cookies and thus also the use of the Google Analytics cookie by selecting the appropriate settings on your browser, but this too may affect the extent to which you can fully use the website.

Your agreement

In accordance to what we already said at the beginning of this Notice, by using this website, you consent to the processing of data about you, and of aggregate data, by us and by Google in the manner and for the purposes set out above.

How do we use information collected?

Your personal information will be retained by the Church of Scientology and its service providers in a secure environment, will be kept confidential, and will only be used in connection with the purposes for which it is submitted, or as necessary for us to comply with our legal obligations. For example, personal information submitted for the purposes of making a donation will be used to process that donation and personal information submitted with an expression of interest in joining a Scientology or associated entity will be used to action your expression of interest and provide you with information about Scientology in general, and with information on relevant Scientology and Scientology-related entities in your area.

Sharing of your personal information

Other than as described below, the information you provide will not be sold or rented nor will it be shared with any person or entity unrelated to the Church of Scientology or the worldwide Church of Scientology International, unless we are required to disclose the information by law.

We may share relevant personal data, obtained through this website (or any of the other Church of Scientology or Church of Scientology International-managed websites) in the following circumstances:

Sharing with other Church of Scientology entities:

In addition to this Church of Scientology, there are numerous other entities in the world that are associated with it in the worldwide Church of Scientology. In particular, in many countries there are other national, regional and/or local organizations belonging to the worldwide Church. The Church of Scientology may share the personal information on you that it obtains through this website with such other entities, as appropriate. For example, if you have expressed an interest in joining the Church of Scientology or related body or group or program, we may share your contact details with such bodies in your area, so that they can contact you (subject to the exercise of your right to object, as set out under the heading "Your Rights", below).

Hosting and processing:

Some of the Church of Scientology-managed websites may be hosted by a third party service provider and therefore any personal details you submit through this website may be processed by such a third party service provider. We may also use other third parties to process some of your personal details, for example to send you books or other goods you have ordered (so-called "fulfillment"). All of these third party services providers will process your personal information only on our behalf and will be bound by strict confidentiality conditions.

Payment processing and fraud:

Your card or other details may be disclosed to banks or relevant financial institutions to arrange payments. In the case of a suspected fraudulent transaction, your details may be further disclosed for the sole purpose of performing further checks (for example, disclosure to a credit checking agency).

Trans-border data flows

If you have accessed this webpage from within the European Union or the European Economic Area, you should be aware that the disclosure of your personal information discussed above may involve transfer of that information to the United States. The USA does not have data privacy laws as strong as those in force in the European Union.

Your rights

Right of access to your personal information:

You have a right of access to any personal information that we collect about you on this website (and on any Church of Scientology-managed site) and that is retrievable from this website by reference to you personally.

Right of correction:

You have a right to correct the information we hold on you, or to have it deleted, if it is incorrect, irrelevant or out of date.

Right to object:

When we ask for your contact information in various forms, we will explain to you what we want to use those details for, and we will offer you options in regard of their use. Specifically, we will explain if we want to use certain information, such as your phone number or mobile phone number or email address, to contact you. You can also, at any time, let us know by simple email if you do not want to be contacted any more, either in general or by certain special means (e.g., by text or phone call). We will then, within a short period, ensure that such follow-up contacts are stopped.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS PRIVACY NOTICE OR OUR PRIVACY POLICES; OR IF YOU WANT TO EXERCISE ANY OF THE ABOVE-MENTIONED RIGHTS; PLEASE CONTACT US HERE.