Varje fråga kan besvaras på ett av tre sätt, genom att du markerar en av rutorna vid varje fråga: ( + ) Betyder till större delen ja eller avgjort ja. ( k ) Betyder kanske eller osäker, varken ja eller nej. ( – ) Betyder till större delen nej eller avgjort nej.