Handbok för Preclears – Distanskurs med bok

370.00 kr

Allt visas tydligt i “Attityd-tabellen” – en milstolpe som kompletterar “tabellen för bedömning av människan” – vilket visar det ideala varande-tillståndet och de attityder och reaktioner som en person uppvisar i sitt liv. I själv-processing används “Handboken för preclears” tillsammans med boken Självanalys.

Kategori:

Beskrivning

Upptäck varför beteendemönster blir så fast fixerade, varför man till synes inte kan bli av med vanor, hur beslut gjorda i det förgågna har mer makt över en person än nutida beslut och varför någon håller fast sina senaste negativa erfarenheter i nuet.